Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-03-01 Przebudowa drogi w Maćkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy...

2017-02-17 Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 20 i budynku nr 20 A przy ul. gen. Józefa Bema w Węgorzewie na dzierżawę terenu pod dwa budynki gospodarczych

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 20 i budynku nr 20 A przy ul. gen. Józefa Bema w Węgorzewie na dzierżawę terenu pod dwa budynki gospodarczych, na działce gruntu nr geod. 723/6, poł. w Węgorzewie przy ul. gen. Józefa Bema, o powierzchni 20 m2 każda działka. Oznaczenie...

2017-02-17 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr geod. 954/1, położonej w Węgorzewie przy ul. J. I. Kraszewskiego (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr geod. 954/1, położonej w Węgorzewie przy ul. J. I. Kraszewskiego (pierwszy przetarg odbył się dnia 29.09.2016r.). Położenie Węgorzewo, ul. J. I. Kraszewskiego Nr geod. działki 954/1 Powierzchnia działki 0,2291ha Nr księgi wieczystej...

2016-12-01 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza

Węgorzewo: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu...

2016-11-25 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod budowę garaży o konstrukcji blaszanej w Węgorzewie przy ul. Teatralnej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod budowę siedmiu garaży o konstrukcji blaszanej na działce gruntu nr geod. 633/3 poł. w Węgorzewie przy ul. Teatralnej, o powierzchni 20 m2 każda działka. Oznaczenie nieruchomości – obręb 01 m. Węgorzewo, ul. Teatralna. Nr geod. działki – 633/3 Powierzchnia...

2016-11-18 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewainformuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 18.11.2016 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem następujących...

2016-11-18 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki o powierzchni całkowitej 2,08 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo z przeznaczeniem na cele rolne

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 90/3 o powierzchni całkowitej 2,08 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – Ps III – 0,28 ha; Ps IV – 0,71 ha; Ps V – 0,33 ha; W –...

2016-11-10 Przebudowa drogi w miejscowości Maćki gm. Węgorzewo (II przetarg)

Węgorzewo: Przebudowa drogi w Maćkach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą...

2016-10-25 Burmistrz Węgorzewa ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z dwóch działek gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z dwóch działek gruntu, położonej w Węgorzewie, obręb geod. 0001, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta. I Opis nieruchomości i warunki sprzedaży: 1. Nr i powierzchnia działek wchodzących w skład nieruchomości:...

2016-09-23 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Węgorzewie przy ul. Jana Pawła II

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu nr geod. 847/9 oraz 976/2, położonej w Węgorzewie przy ul. Jana Pawła II. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona ( urządzenia infrastruktury w postaci sieci: wodociągowej,...