Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dotyczy realizacji:
1. Planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymagającego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
2. Planowanego przedsięwzięcia, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany,
3. Planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Wykaz przedsięwzięć zawarty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada - Dz. U. 2004, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.

I. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zawierający wykaz obowiązkowych załączników (patrz załacznik nr 1)

II. Opłaty: skarbowe

a) za wniosek – 5 zł,
b) za załączniki 0,50 zł.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (jt. Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późniejszymi zmianami)

III. Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Węgorzewie w godzinach: wtorek, środa, czwartek, piątek – 7:30-15:30 oraz w poniedziałek - 8:00-16:00.
 
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Infrastruktury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. Nr 36 tel. 87 427–54–36

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1305
11 stycznia 2017 10:10 (Bartosz Romatowski) - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2017 10:08 (Bartosz Romatowski) - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2017 10:08 (Bartosz Romatowski) - Zmiana treści zakładki.