Rejestr działalności regulowaniej

W związku z przekazaniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337.) Mazurskiemu Związkowi Międzygminnemu - Gospodarka Odpadami informujemy, że obecnie rejestr prowadzi MZMGO.

W celu uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorca powinien złożyć w siedzibie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowód uiszczenia na konto Związku opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.

Wniosek oraz wzór oświadczenia do pobrania na stronie www.mzmgo.mazury.pl

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Wodna 4
11 – 500 Giżycko

Nr konta: 58 1240 5598 1111 0000 5022 8249

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 893
01 marca 2016 09:38 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
01 marca 2016 09:38 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.