Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie

Adres

ul. Generała Józefa Bema 14

11-600 Węgorzewo

Telefon

874272641

Fax

874275869

Strona www

Stanowiska

Dyrektor

Informacje

Węgorzewskie Centrum Kultury czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00
W soboty i niedziele według potrzeb.
Sekretariat i kadry czynne od 9:00 – 15:00

WĘGORZEWSKA AKADEMIA MUZYKI

WAM działa od września 2007 roku. Celem edukacyjnym jej poszczególnych sekcji jest nauczenie podstaw gry na instrumentach (dętych blaszanych, dętych drewnianych, akordeonie i gitarze klasycznej),rozwijanie umiejętności interpretacyjnych i samodzielnego muzykowania, by w przyszłości uczestnicy mogli grać w różnego typu zespołach, akompaniować solistom, wzmacniać swoimi umiejętnościami zespoły działające w WCK i w regionie. Od marca 2009 roku WAM oferuje również naukę gry na fortepianie.
W Węgorzewskiej Akademii Muzyki odbywają się również zajęcia uzupełniające – z kształcenia słuchu i emisji głosu. Program nauczania obejmuje m.in. naukę nut, elementów muzyki, budowy gam, poznawania tonacji oraz podstawy historii muzyki oraz instrumentoznawstwa.
Słuchacze WAM występują dwa razy w roku w Dorocznym Koncercie, podczas którego mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności.

ORKIESTRA DĘTA

Prowadzona jest nauka gry zespołowej. Rozwijana jest sprawność techniczna i intelektualna instrumentalistów, którzy są słuchaczami Węgorzewskiej Akademii Muzyki. Uczestnicy poznają różne style aranżacyjne. Orkiestra bierze udział w wielu imprezach kulturalnych i okolicznościowych organizowanych przez Węgorzewskie Centrum Kultury, a także w konkursach regionalnych, warsztatach i przeglądach.

STUDIO WOKALNE

Do Studia Wokalnego uczęszczają dzieci i młodzież. Zajęcia indywidualne odbywają się raz w tygodniu po 40 minut. Uczestnicy zajęć aktywnie uczą się operowania głosem na bazie repertuaru popowego. Zajęcia obejmują ćwiczenia z emisji głosu, dykcji, interpretacji utworu muzycznego, pracę nad wybranymi utworami.
Członkowie Studia występują na imprezach wewnętrznych i miejskich, w zależności od repertuaru - w duetach, tercetach, bądź tworzą zespół.

CHÓR MODERATO

Chór ''Moderato'' to chór mieszany czterogłosowy, liczący 26 osób. Próby całościowe odbywają się raz w tygodniu , a dodatkowo przeprowadzane są próby głosowe ( w wymiarze dwóch godzin na każdy głos). W repertuarze zespół posiada pieśni okolicznościowe, popularne, sakralne oraz kolędy i pastorałki.


ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 5,5 do 17 lat. Zajęcia w grupach odbywają się dwa razy w tygodniu. W WCK działają zespoły SŁONECZKA, AMIR, DAYTAN i jedna bardziej zaawansowana istniejąca już od kilku lat - IMPULS.
Zajęcia taneczne dostosowane są do wieku i możliwości dzieci. Celem ich jest zainteresowanie uczestników tańcem współczesnym, a także pokazanie różnorodności jego stylów i odmian. Nauka obejmuje również: rytmikę, improwizację, podstawy tańca klasycznego.

ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „CZEREMOSZ”

Zespół Tańca Ludowego „Czeremosz” (główna grupa) liczy 40 osób. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po trzy godziny. Przy Zespole działa grupa przygotowawcza licząca 15 osób, zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po dwie godziny. Repertuar zespołu składa się z godzinnego programu tańców ukraińskich oraz ok. 40 min. tańców polskich (tj. Polonez, Krakowiak, Kujawiak, Oberek, Mazur, Warmińsko – Mazurska Suita )
Realizowane są Międzynarodowe Warsztaty Taneczne.


ZAJĘCIA PLASTYCZNE

W pracowni plastycznej działają dwie grupy dzieci, które już wcześniej uczestniczyły w zajęciach oraz jedna grupa początkujących. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, realizowany jest program obejmujący plastykę użytkową w szerokim zakresie wikliniarstwo, ikebanę, decoupage, szycie maskotek ze skrawka, robienie kwiatów z papieru i liści, wykonanie i ozdabianie odlewów gipsowych, malowanie na szkle, rzeźbienie w glinie, wykonanie przestrzennych form np. figur zwierząt z masy solnej i masy papierowej, stroiki. Ponadto prowadzone są zajęcia zapoznające z podstawami technik rysunkowych i malarskich: szkic ołówkiem i węglem, podstawy kompozycji i perspektywy, malowanie farbami akwarelowymi, akrylowymi, plakatowymi, temperą oraz olejnymi, wprowadzenie w techniki malarskie takie jak collage oraz frotaż.
W pracowni działa Grupa plastyczna IGREK – składająca się z osób dorosłych.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe na zasadzie pracowni otwartej. W czasie tych spotkań realizowany jest program obejmujący wszystkie techniki rysunku i malarstwa w zależności od zainteresowań uczestników.

AKADEMIA MAŁOLATKA

Zajęcia skierowane są do dzieci, które nie chodzą do przedszkola. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają 2,5 godz. Dzieci zdobywaj wiedzę i umiejętności z szerokiego zakresu edukacji, np. kulturalno-estetycznej, przyrodniczej czy społecznej. Akademia Małolata umożliwia dziecku kontakt z rówieśnikami, integrację w grupie, rozwijanie talentów poprzez zajęcia dydaktyczne, rytmiczne, muzyczne, ruchowe i plastyczne. Dzieci uczestniczą w teatrzykach i imprezach organizowanych przez WCK oraz w przedstawieniach okazjonalnych organizowanych przez Akademię.

ZAJĘCIA TEATRALNE

Przy WCK działa Teatrzyk „W Kieszeni” i grupa teatralna „Na Chwilkę” oraz młodsza grupa teatralna. Zajęcia teatralne i recytatorskie odbywają się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Grupy biorą udział w przygotowaniu i przedstawianiu jasełek w węgorzewskich parafiach i szkołach. Przygotowują różne przedstawienia tematyczne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Biorą udział w wielu konkursach na szczeblu wojewódzkim i odnoszą sukcesy.

ZAJĘCIA Z FOTOGRAFII CYFROWEJ

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Kierowane są przede wszystkim do młodzieży, która poznaje związki między fotografią cyfrową i analogową, pojęcia fotograficzne i funkcje aparaty cyfrowych, a także możliwości i ograniczenia sprzętu wpływające na jakość obrazowania, strukturę formalną obrazu fotograficznego, oraz własności wpływające na wartość estetyczną.

BIURO INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Celem działania Biura Informacji Turystycznej jest rozwój rynku turystycznego na Mazurach poprzez informowanie i promowanie potencjału turystycznego Gminy i powiatu Węgorzewo – Gmin: Węgorzewo, Pozezdrze i Budry oraz prowadzenie ośrodka informacji turystycznej.
BIT zajmuje się m.in. obsługą turystów krajowych i zagranicznych, poradnictwem dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, sprzedażą wydawnictw i pamiątek, a także aktywną współpracą z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie
kreowania lokalnego produktu turystycznego.

Pracownia akustyczna –prowadzi nagłaśnianie i realizację wydarzeń artystycznych i okolicznościowych, zarówno własnych jak i zewnętrznych.

Klub Seniora
Przy WCK działa Klub Seniora, który zrzesza 128 emerytów i rencistów. Celem Klubu jest organizowanie członkom spotkań i imprez kulturalno – oświatowych oraz rozrywkowych. Raz w roku seniorzy uroczyście obchodzą Światowy Dzień Inwalidy.

Sekcja Brydża Sportowego
Sekcja prowadzi statutową działalność w oparciu o trzy grupy szkoleniowe.
Pierwsza grupa – to uprawiająca brydż sportowy wyczynowo . Jest to 9-ciu zawodników zarejestrowanych w PZBS jako Sekcja Brydża Sportowego Węgorzewskiego Centrum Kultury „VĘGORIA” / SBS WCK „ VĘGORIA”/. Drużyna ta zakończyła rozgrywki w II lidze na 14 pozycji, utrzymując się w II lidze.
Druga grupa- to miłośnicy brydża sportowego uprawiający brydż rekreacyjnie. Liczy ona 12 osób uczestniczących systematycznie i kilka osób sporadycznie. Spotkania odbywają się w piątki i są one jednocześnie treningiem dla pierwszej grupy.
Trzecia grupa – to młodzież początkująca, chcąca uczyć się grać w brydża. Spotkania odbywają się we wtorki.

Załączniki

Dokumenty

Nabór do pracy

Nabór do pracy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2016 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3086
10 grudnia 2019 13:56 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika.
10 grudnia 2019 13:52 (Bartosz Romatowski) - Dodanie stanowiska: Dyrektor.
10 grudnia 2019 13:50 (Bartosz Romatowski) - Usunięcie stanowiska.