Przetargi

Wybierz rok

2019-06-18 Przetarg na przewozy szkolne uczniów do szkół w gminie Węgorzewo od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Przetarg dotyczy przewozu uczniów będących mieszkańcami gminy Węgorzewo, na podstawie biletów miesięcznych, uczęszczających do szkół. (treść ogłoszenia w załączeniu) Dnia 24 czerwca 2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia wraz z załącznikami (treść ogłoszenia po zmianach w załą

2019-03-09 Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla szkół i przedszkoli w gminie Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Szkół i przedszkoli w gminie Węgorzewo, w asortymencie i ilościach podanych w formularzach asortymentowo - cenowych, przedstawionych w Załączniku nr 2.1 – 2.9 do pobrania. (Treść ogłoszenia w załączeniu)

2018-12-28 Przewozy szkolne uczniów do szkół w gminie Węgorzewo do 30.06.2019 r.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg na przewozy szkolne uczniów do szkół w gminie Węgorzewo do 30.06.2019 r. (Treść ogłoszenia w załączeniu)

2018-12-04 Przewozy szkolne uczniów do szkół w gminie Węgorzewo w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. *PRZETARG UNIEWAŻNIONY*

Gmina Węgorzewo ogłasza przetarg na przewozy szkolne uczniów do szkół w gminie Węgorzewo w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (Treść ogłoszenia w załączeniu)

2018-01-05 Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.02.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

Przewozy uczniów będących mieszkańcami gminy Węgorzewo na podstawie biletów miesięcznych uczęszczających do następujących szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, Gimnazjum w Węgorzewie, Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie, Szkoła Podstawowa w Radziejach, Przedszkole Nr 1 w...

2017-12-05 Ogłoszenie o zamówieniu "Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów niezwiązane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

W zakres przedmiotu zamówienia pn. „Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.” wchodzą: 1)...