Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Radziejach

Adres

ul. Węgorzewska 16

11-600 Radzieje

Telefon

(0-87) 427 70 11

Fax

(0-87) 427 70 11

Strona www

Stanowiska

Informacje

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września
Gimnazjum

Charakter szkoły: publiczna
Liczba nauczycieli: 20
Liczba uczniów: 66 w szkole podstawowej, 25 w gimnazjum, 26 w oddziałach przedszkolnych
Liczba klas: 6 w szkole podstawowej i 3 w gimnazjum oraz oddziały przedszkolne: 3-4 – latków i 5-6 - latków

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w godzinach 8:00 – 14:20

W Zespole Szkół pracują nauczyciele specjaliści: pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, terapeuci pedagogiczni oraz psycholog.

KADRA PEDAGOGICZNA:

Dyrektor Zespołu Szkół: Krystyna Paszkiewicz

Bałdyga Bożena– nauczyciel w oddziale przedszkolnym, socjoterapeuta
Bartulewicz Dorota– nauczyciel języka angielskiego
Chędel Katarzyna– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki
Demska Anna - nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
Fedyk Anna - nauczyciel języka niemieckiego
Ks. Harsim Mirosław - nauczyciel religii
Józefowicz Maciej– nauczyciel historii, WOS, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa
Juszczuk - Jelska Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki
Ks. Lalak Tomasz– nauczyciel religii
Piskorz Anna - nauczyciel w oddziale przedszkolnym
Pyszora Adriana – pedagog, wychowawca świetlicy
Rzyp Maria – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Sajewicz Dariusz – nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, informatyki
Sajewicz Edyta - nauczyciel matematyki w gimnazjum, fizyki
Sapela – Wiezorek Dorota - logopeda
Szoska Agnieszka– nauczyciel języka polskiego w gimnazjum
Westfalewicz Maciej – nauczyciel wychowania fizycznego
Wodzyńska Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, WDŻ
Wojnowska Katarzyna – nauczyciel przyrody, biologii, chemii
Renata Tumanowicz - biblioteka

Zajęcia pozalekcyjne, m.in.:

koło komputerowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
koło muzyczne
koło plastyczne
koło sportowe
koło dziennikarskie

Oferta dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w nauce, m.in.:

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
zajęcia logopedyczne
zajęcia rewalidacyjne (w tym: zajęcia socjoterapeutyczne)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III
zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (w szkole podstawowej i gimnazjum)
zajęcia wyrównawcze z matematyki (w szkole podstawowej)
zajęcia wyrównawcze z chemii
zajęcia przygotowujące do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2016 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2513
11 maja 2018 15:01 (Barbara Wus) - Aktualizacja danych jednostki.
05 września 2016 11:45 (Barbara Wus) - Aktualizacja danych jednostki.
05 września 2016 11:42 (Barbara Wus) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor.