Komunikaty

Wybierz rok

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzewie dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Giżycku, Prezes Sądu Okręgowy w Olsztynie zwrócił się do Rady Miejskiej w Węgorzewie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: Do Sądu Rejonowego w Giżycku –...