Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  2. Potwierdzenie opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste pokój 11 (parter)

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 31 zł. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój 29 w godz. 8:00 do 14:00 lub na konto PKO Węgorzewo 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749.

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1212)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Szakiel
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1431
06 listopada 2019 14:32 (Bartosz Romatowski) - Aktualizacja danych sprawy.
06 listopada 2019 14:32 (Bartosz Romatowski) - Aktualizacja danych sprawy.
06 listopada 2019 14:23 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika.