Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  2. Potwierdzenie opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste pokój 11 (parter)

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 31 zł. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój 29 w godz. 8:00 do 14:00 lub na konto PKO Węgorzewo 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749.

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz.U.2017.657);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z  rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (t.j. Dz.U.2016.836); 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie  opłat za udostępnienie danych z  rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (t.j. Dz.U.2015.1388)

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Staszewska, Anna Szakiel
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 496
18 czerwca 2018 12:11 Barbara Wus - Aktualizacja danych sprawy.
11 czerwca 2018 13:13 Barbara Wus - Aktualizacja danych sprawy.
24 kwietnia 2018 08:49 Barbara Wus - Aktualizacja danych sprawy.