Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych

Wymagane dokumenty

Informacja w sprawie podatku od:

  • nieruchomości
  • rolnego
  • leśnego

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podatkowe
Urząd Miejski w Węgorzewie,
pokój nr 33
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo

Termin i sposób załatwienia

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn., Dz. U. z 2014 r., poz. 849),
  2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 465)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 435
04 stycznia 2017 13:13 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika.
04 stycznia 2017 13:12 Bartosz Romatowski - Usunięcie załącznika.
04 stycznia 2017 12:11 Bartosz Romatowski - Aktualizacja danych sprawy.