Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych

Wymagane dokumenty

Deklaracja w sprawie podatku od:

 • nieruchomości
 • rolnego
 • leśnego

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podatkowe
Urząd Miejski w Węgorzewie,
pokój nr 33
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo

Termin i sposób załatwienia

I. Podatek od nieruchomości:

 1. do dnia 31 stycznia, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
 2. w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania

II. Podatek rolny i podatek leśny:

 1. do dnia 15 stycznia, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
 2. w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ
  na wysokość opodatkowania

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn., Dz. U. z 2014 r., poz. 849),
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 465)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1062
12 stycznia 2017 15:20 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2017 15:20 Bartosz Romatowski - Usunięcie załącznika.
11 stycznia 2017 13:48 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika.