Organizacje pozarządowe - wzory ofert, umów i sprawozdań

Wymagane dokumenty

Wzory dokumentów, które należy złożyć ubiegając sie o dotacje w trybie konkursowym

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny (Or)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Abramowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2017 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 1380
11 marca 2020 13:17 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika.
11 marca 2020 13:17 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika.
11 marca 2020 13:15 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika.