Oświadczenia majątkowego radnego gminy WZÓR

Podstawa prawna

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny (Or)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2018 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 674
26 marca 2018 14:01 (Bartosz Romatowski) - Aktualizacja danych sprawy.
26 marca 2018 13:16 (Bartosz Romatowski) - Aktualizacja danych sprawy.
26 marca 2018 13:15 (Bartosz Romatowski) - Aktualizacja danych załącznika.