Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- dowód wpłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego pokój nr 38 (I piętro).

Opłaty

1. Opłata skarbowa:
a) od wypisu:
- do 5 stron – 30zł
- powyżej 5 stron – 50zł
b) od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część
odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł
- nie więcej niż 200zł
2. Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane:
- przez organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostki budżetowe.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.
717 z 2003r., z późn.zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635 z 2006r)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2018 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Wus
Ilość wyświetleń: 947
13 kwietnia 2018 10:38 (Barbara Wus) - Dodanie załącznika.
13 kwietnia 2018 10:35 (Barbara Wus) - Utworzenie sprawy.