Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego przeznaczenie gruntów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego pokój nr 38 (I piętro).

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia – 17zł
Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane przez organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostki budżetowe

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn.zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2018 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Wus
Ilość wyświetleń: 146
08 sierpnia 2018 07:43 Barbara Wus - Dodanie załącznika.
08 sierpnia 2018 07:42 Barbara Wus - Usunięcie załącznika.
13 kwietnia 2018 10:46 Barbara Wus - Aktualizacja danych sprawy.