Stanowiska

Burmistrz Węgorzewa

Zastępca Burmistrza Węgorzewa

Sekretarz Gminy

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

ds. kadr

Ds. działalności gospodarczej, Ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Ds. kancelaryjno - technicznych

Ds. informatyki - Główny Specjalista

Ds. informatyki

ds. obsługi sekretariat urzędu

Ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Ds. dowodów osobistych

Ds. Ewidencji Ludności

Naczelnik Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa

Ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa

Ds. gospodarki ziemią

Ds. gospodarki ziemią

Ds. planowania przestrzennego

Ds. planowania przestrzennego

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Ds. ochrony środowiska

Ds. gospodarki wodnej i melioracji

ds. ochrony środowiska

Ds. prawnych

Ds. Promocji

Ds. kontroli

Ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Ds. zamówień publicznych

Ds.zamówień publicznych

Ds. infrastruktury

Ds. infrastruktury

Ds. infrastruktury drogowej, ds. remontowych i eksploatacyjnych

Ds. infrastruktury - fundusze unijne

Skarbnik Gminy

Zastępca Skarbnika Gminy

Ds. wymiaru podatków

Ds. wymiaru podatków

Ds. księgowości podatkowej

Ds. księgowości podatkowej

Ds. obsługi kasowej

Ds. obsługi finansowej urzędu

ds. obsługi finansowej

Ds. obsługi finansowej urzędu

Ds. obsługi finansowej urzędu

Ds. obsługi finansowej urzędu - płace

ds. obsługi Rady Miejskiej w Węgorzewie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny (Or)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2015 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 14636
08 października 2020 07:31 (Bartosz Romatowski) - Zmiana danych stanowiska: Ds. infrastruktury.
06 października 2020 08:58 (Bartosz Romatowski) - Usunięcie stanowiska: Radca Prawny.
05 października 2020 21:04 (Bartosz Romatowski) - Zmiana danych stanowiska: ds. obsługi Rady Miejskiej w Węgorzewie.