Stanowiska

Burmistrz Węgorzewa

Zastępca Burmistrza Węgorzewa

Sekretarz Gminy

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Ds. działalności gospodarczej, Ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Ds. kancelaryjno - technicznych

Ds. informatyki - Główny Specjalista

Ds. informatyki

ds. obsługi sekretariat urzędu

Ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Ds. dowodów osobistych

Ds. Ewidencji Ludności

Naczelnik Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa

Ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa

Ds. gospodarki ziemią

Ds. gospodarki ziemią

Ds. planowania przestrzennego

Ds. planowania przestrzennego

Ds. ochrony środowiska

Ds. gospodarki wodnej i melioracji

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Radca Prawny

Ds. prawnych

Ds. promocji

Ds. administracyjnych

Ds. kontroli

Ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Ds. zamówień publicznych

Ds.zamówień publicznych

Ds. infrastruktury

Ds. infrastruktury drogowej, ds. remontowych i eksploatacyjnych

Ds. infrastruktury - fundusze unijne

Skarbnik Gminy

Ds. wymiaru podatków

Ds. wymiaru podatków

Ds. księgowości podatkowej

Ds. księgowości podatkowej

Ds. obsługi kasowej

Ds. obsługi finansowej urzędu

Ds. obsługi finansowej urzędu

Ds. obsługi finansowej urzędu

Ds. obsługi finansowej urzędu - płace

ds. obsługi Rady Miejskie w Węgorzewie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny (Or)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2015 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 13451
07 lipca 2020 16:08 (Bartosz Romatowski) - Usunięcie stanowiska: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Ds. dowodów osobistych.
06 marca 2020 15:18 (Bartosz Romatowski) - Usunięcie stanowiska: Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
06 marca 2020 15:18 (Bartosz Romatowski) - Dodanie stanowiska: Inspektor Ochrony Danych Osobowych.