Biuro Prawne (RP)

Stanowiska

Ds. prawnych

Zadania biura

1) udzielanie informacji pracownikom samorządowym:
a) o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
b) o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
2) wydawanie opinii prawnych dotyczących:
a) projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza,
b) umów cywilno-prawnych i w innych sprawach skomplikowanych,
c) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
3) reprezentowanie jednostki przed organami orzekającymi,
4) prowadzenie szkoleń w zakresie obowiązującego prawa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2016 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Wus
Ilość wyświetleń: 1736
06 października 2020 08:59 (Bartosz Romatowski) - Usunięcie stanowiska: Radca Prawny.
07 września 2016 13:47 (Barbara Wus) - Dodanie stanowiska: Ds. prawnych.
07 września 2016 13:47 (Barbara Wus) - Dodanie stanowiska: Radca Prawny.