Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.”

W związku z unieważnieniem w dniu 18 grudnia 2018 r. przetargu na zadanie pn "Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do...

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej, Zamkowej, Gen. J. Bema i Łuczańskiej (droga krajowa nr 63) gm. Węgorzewo

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: "Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej, Zamkowej, Gen. J. Bema i Łuczańskiej...

Zapytanie ofertowe na budowe wiat w gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej wiaty przystankowej we wsi Brzozowo, przeniesieniu wiaty o konstrukcji stalowej ze wsi Stawiska do wsi Łabapa, wykonaniu peronów z kostki brukowej i montażu dwóch nowych wiat we wsi Brzozowo i Stawiska. ...

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 2017/2018 r.

Gmina Węgorzewo w imieniu której działa Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie reprezentowany przez dyrektora zespołu, ogłasza zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do składania ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,...

Zapytanie ofertowe "Rewitalizacja skweru przy ul. Zamkowej 22" (II zapytanie)

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu skweru przy budynku na ul. Zamkowa 22 w Węgorzewie poprzez wykonanie nowej nawierzchni ciągów...

Zapytanie ofertowe "Rewitalizacja skweru przy ul. Zamkowej 22"

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu skweru przy budynku na ul. Zamkowa 22 w Węgorzewie poprzez wykonanie nowej nawierzchni ciągów...

Zapytanie ofertowe "wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację części budynku na Klub Integracji Społecznej"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację części budynku na działce nr ewid. 237/1 obręb 2 Węgorzewo na Klub Integracji Społecznej”, w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 4...

Zapytanie ofertowe na dostawe pomocy dydaktycznych w postaci mobilnych zestawów do pracowni internetowych i zestawów Biofeetback dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. "Mała Akademia Umiejętności"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 20.000 euro, pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci mobilnych zestawów do pracowni internetowych i zestawów...

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci zestawów do montażu robotów na warsztaty z robotyki dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. Mała Akademia Umiejętności

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci zestawów do montażu robotów na...

2017-04-14 Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z uczniami w Gminie Węgorzewo w ramach projektu

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z uczniami w Gminie Węgorzewo, w ramach...