Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Węgorzewie ul. Zamkowa 3; pok. nr 52 odbędzie się powtórzenie czynności otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego

pn. "Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 2020/2021"

Uzasadnienie: w czynności otwarcia ofert przeprowadzonym w dniu 22 września 2020 r. o godzinie 12:15 niemożliwe było uwzględnienie oferty nr trzy. Ponieważ uniemożliwienie otwarcia oferty nie miało miejsca z winy Wykonawcy i nie miało miejsca z winy Zamawiającego (winę za zaistniały stan rzeczy ponosi doręczyciel przesyłki zawierającej ofertę, który dostarczył ją wprawdzie w terminie, lecz do niewłaściwego odbiorcy mającego swą siedzibę pod tym samym adresem), Zamawiający postanawia uzupełnić sesję otwarcia ofert, w którym uwzględniona zostanie oferta nr trzy wraz z pozostałymi ofertami nr jeden i numer dwa.

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-24
Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Stępak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2020 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 49
25 września 2020 11:35 (Bartosz Romatowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)