Wykaz petycji wpływających do urzędu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja w sprawie dezynfekcji rąk

Petycja złożona do tut. urzędu drogą elektroniczną, opatrzona bezpiecznym podpisem kfalifikowanym przez Szulc-Efekt sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa w sprawie: Preambuła: Jak wynika z protokołów pokontrolnych NIK (dostępnych na stronach nik.gov.pl) - obszar dezynfekcji sensu largo w Gminach - związany jest z wieloma nieprawidłowościami...

Petycja STOP zagrożeniu zdrowia i życia z dnia 26 marca 2020 r.

Petycja złożona do tutejszego urzędu przez Koalicje Polska Wolną od 5G Pełna treść petycji w załączeniu

Petycja w sprawie opublikowania w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych

II - Petycja Odrębna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną...

Petycja w sprawie ponoszonych kosztów telekomunikacyjnych gminy z dnia 28 maja 2019 roku

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie...

Petycja w sprawie upowszechnienia informacji o dotacji publicznej z dnia 25 stycznia 2019 r.

Biorąc pod uwagę interes społeczno wychowawczy uczniów i rodziców, a także korzyści finansowe Państwa jednostki i podległych placówek, wynikające z dotacji rządowej, proszę o przekazanie poniższej informacji o NIEKOMERCYJNYM PROJEKCIE do: PEŁNOMOCNIKA DS PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, KIEROWNIKA...