Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo: Józef Bogdaszewski, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Węgorzewo Lucyna Gajowniczek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Węgorzewo Wiesława Teresa Krzymowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,...

INFORMACJA Burmistrza Węgorzewa z dnia 23 września 2019 r. o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zarządzonych na dzień 13 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Stosownie do Art. 36 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) informuję, iż spis wyborców sporządzony dla wyborów do SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zarządzonych na dzień 13 PAŹDZIERNIKA 2019 r. jest udostępniony...

Informacja Burmistrza Węgorzewa z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) na obszarze Gminy Węgorzewo, wyznaczam miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Wykaz miejsc przy których ustawiono tablice na umieszczanie plakatów i...

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych oraz przeprowadzenia losowania

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Węgorzewo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie...

Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa z dnia 12 września 2019 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Węgorzewa podaje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu...