Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Węgorzewo

Gmina Węgorzewo informuje, że realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Węgorzewo jest dotowana na podstawie umowy nr 00128/16/19033/OZ-LZ/D z dnia 27.06.2016 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ,,Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie”

ogłoszonego w dniu 13.10.2016 r. na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej w zakresie: ,,Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie” (przejdź do załącznik)