Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), Uchwały Nr XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia 2017) Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej

do oferty złożonej przez Parafię p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Dzień Dziecka w Ełku" w wysokości: 553 zł (pięćset...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej

do oferty złożonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną Bonus Pastor, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "LETNIA KOLONIA WYPOCZYNKOWA", w wysokości: 1 100 zł (tysiąc sto...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych

do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec ZHP, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "EDUKACYJNY OBÓZ DLA MŁODZIEŻOWYCH...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Parafii p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie, na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,, Dzień Dziecka...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej Bonus Pastor, na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,LETNIA KOLONIA WYPOCZYNKOWA”, wnioskowana...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

do oferty złożonej przez Fundację "Dziedzictwo Nasze", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Wakacje na dworcu - 2017" w wysokości: 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

Komunikat o zaplanowanym przeprowadzeniu zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 kwietnia 2017 r. w godzinach 15:00 – 17:00 w Węgorzewie, na placu przed urzędem Poczty Polskiej przy ul. Zamkowej 9 odbędzie się zgromadzenie, w którym – wg....

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

"Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku" w wysokości: 3 000 zł (trzy tysiące złotych) z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oferty złożonej przez: Mazurską Fundację Edukacyjną "Bonus Pastor" ...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej pod tytułem: "Przygotowanie oraz udział w Halowych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce jako aktywna forma Kultury fizycznej" w wysokości: 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy...