Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Jesteś", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Organizacja X Konkursu Woj. pod hasłem – RUCH RZEŹBI...

Burmistrz Węgorzewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:"Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży" w 2020 roku

Konkursy ogłoszone są na podstawie: art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.688); Uchwały nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Węgorzewie, z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...

Komunikat o odwołaniu cześć w pkt. 2 ppkt 2 konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonego 28 lutego 2020 r.

Burmistrz Węgorzewa odwołuje część konkursu ogłoszonego dnia 28 lutego 2020 r. w pkt. 2 ppkt 2 na zadanie pt: "ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH, W TYM IMPREZ PROMUJĄCYCH GMINĘ, PROPAGUJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ Z POLONIĄ I MNIEJSZOŚCIAMI NARODOWYMI

Burmistrz Węgorzewa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Konkursy ogłoszone są na podstawie: art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.688); Uchwały nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Węgorzewie, z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 688). Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Komunikat w sprawie rozpatrzenia wniosków na zadanie: ,,Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie”

KOMUNIKAT w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych zgodnie z Uchwałą Nr IX/67/ 2019, Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Węgorzewo w zakresie wspierania rozwoju sportu, na zadanie: ,,Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej"

Oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową "Promyk", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby...

Urząd Miejski w Węgorzewie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia

Urząd Miejski w Węgorzewie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku: złożenia, do dnia 31 stycznia br. pisemnego oświadczenia (patrz załącznik) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim tj. 2019, dokonania opłaty...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Oferty złożonej przez Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej "Bonus Pastor", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Wypoczynek zimowy – Biwak Edukacyjny 2020", w wysokości: 6 000 zł (sześć...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego pn. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...