Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznegona realizację zadania publicznego pt: KULTURA I SZTUKA – ORGANIZACJA OGÓLNODOSTĘPNYCH IMPREZ ARTYSTYCZNYCH

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.688), oraz Uchwały nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Węgorzewie, z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których...

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych na spotkanie dot. przygotowania diagnozy społecznej, projektu Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz wszystkich zainteresowanych w dniu 16 lipca 2019r. (wtorek) o godzinie 15:30, na otwarte spotkanie do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, II piętro (Sala Narad), dot. przygotowania diagnozy społecznej, oraz projektu Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z Organizacjami...

Budowa 18 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ogłasza przetarg na "Budowa 18 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej" Treść ogłoszenia pod linkiem (link do ogłoszenia

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzewie dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Giżycku, Prezes Sądu Okręgowy w Olsztynie zwrócił się do Rady Miejskiej w Węgorzewie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: Do Sądu Rejonowego w Giżycku –...

Zaproszenie na spotkanie w sprawie konsultacji karty oceny

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania zadań, zapraszam na spotkanie w dniu 14 czerwca 2019 roku (piątek)...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Węgorzewa ogłasza otwarty konkurs konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. KULTURA I SZTUKA – ORGANIZACJA OGÓLNODOSTĘPNYCH IMPREZ ARTYSTYCZNYCH Celem realizacji zadania jest organizacja wakacyjnej imprezy plenerowej o charakterze artystycznym, która będzie promowała gminę, przyciągała turystów. (Więcej...

Komunikat o przeprowadzeniu zgromadzenia pn. "Marsz dla Życia i Rodziny"

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) informuję, że w dniu 9 czerwca 2019 r. w godzinach 15:00 – 19:00 w Węgorzewie odbędzie się zgromadzenie "Marsz dla Życia i Rodziny" Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Wolności w Węgorzewie, po czym jego uczestnicy...

Spotkanie dotyczące omówienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Szanowni Mieszkańcy ! Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące omówienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Spotkanie odbędzie się 13 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych"

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych" do oferty złożonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną "Bonus Pastor", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych"

Komunikat do oferty złożonej przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski w Giżycku, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Święto twórczości dziecięcej - 2019",...