Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj zadania publicznego: "Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 688). Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Szkolenie z nowych wzorów ofert

Dnia 29.04.2019 r. w godzinach od godz. 15.00-18.30 w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 3 na II piętrze (sala narad) odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Węgorzewo z zakresu nowych wzorów ofert zawartych w rozporządzeniach Przewodniczącego Komitetu do spraw...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj zadania publicznego: "Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 688). Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Tarławki oraz nadania statutów nowopowstałym sołectwom

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 62/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tarławki informuję, że konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały oraz projektów statutów sołectw: Tarławki i Pniewo...

Komunikat o przeprowadzeniu zgromadzenia w dniu 8 marca br.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2018 r., poz. 408 z późn. zm.) informuję, że w dniu 8 marca 2019 r. w Węgorzewie, na parkingu przy Poczcie Polskiej (ul. Zamkowa) odbędzie się zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:00. Wg. organizatora, w zgromadzeniu...

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych w dniu 28 grudnia 2018 roku

Informacja o roztrzygnięciu konkursów na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450),Uchwały Nr. XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia...

Zapraszamy na spotkanie Centrum Integracji Społecznej

Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Starostwie Powiatowym (ul. 3 Maja 17B) Podczas spotkania poruszana zostanie tematyka tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji...

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Węgorzewa, że 31 stycznia 2019 r. mija termin złożenia pisemnego oświadczenia

Urząd Miejski w Węgorzewie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Węgorzewa, że 31 stycznia 2019 r. mija termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt. "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

"Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku" do oferty złożonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną "Bonus Pastor" z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Zimowy biwak...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

"Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych" do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Chór "Ojczyzna", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w celu realizacji projektu zatytułowanego:...