Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego "Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych"

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego: "Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego: "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Burmistrz Węgorzewa ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w następujących dziedzinach: Zadanie z zakresu – Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie...

Burmistrz Węgorzewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osoby wchodzącej w skład Zespołu Opiniującego

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t. j.) oraz Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Zapraszam wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających, lub planujących działania na terenie Gminy Węgorzewo, do zgłoszenia danych na temat swej organizacji celem stworzenia bazy organizacji

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., 450) działających lub planujących działania na terenie miasta i gminy Węgorzewo do zgłoszenia danych do bazy organizacji. Baza zostanie opublikowana...

Komunikat Burmistrza Węgorzewa o organizowaniu spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Burmistrz Węgorzewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. ,450) na spotkanie, które odbędzie się dnia 11 października 2018 roku o godz. 15:00 (czwartek), w sali konferencyjnej...

Komunikat w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

W związku z dużym odzewem i licznymi uwagami, które wpłynęły do projektu uchwały "w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej" Organ opracował nowy projekt uchwały i poddaje go konsultacjom. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej...

Uwaga rolnicy, nowe zasady zgłaszania szkód łowieckich

W dniu 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.), która zmienia między innymi zasady zgłaszania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Od dnia 23 sierpnia 2018 roku, wnioski o szacowanie szkód poszkodowani powinni składać...

Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...