Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Komunikat w sprawie ustalenia na terenie Gminy Węgorzewo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

W związku z opracowaniem projektu uchwały dot. ustalenia na terenie Gminy Węgorzewo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zainteresowani moga składać wnioski do projektu uchwały w terminie do dnia 21.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego...

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych w dniu 21 maja 2018 r.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450.), Uchwały Nr. XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia 2017) Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu...

Komunikat o zgromadzeniu "Marsz dla Życia i Rodziny"

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408 z późn. zm.) informuję, że w dniu 10 czerwca 2018 r. w godzinach 16:00 – 18:00 w Węgorzewie odbędzie się zgromadzenie "Marsz dla Życia i Rodziny". Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Wolności w Węgorzewie,...

Komunikat o ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych 1. Zadanie z zakresu – "Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży" Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w projekcie budżetu na rok 2018 wynosi 20 000 zł 2....

Komunikat o ogłoszonym konkursie ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych 1. Zadanie z zakresu – "Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie" Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 33 510 zł 2. Cel publiczny realizowany w zakresie w/w zadania: poprawa warunków uprawiania sportu przez...

Komunikat o rozstrzygnieciu konkursu na prowadzenie statutowej działalności sportowej oraz realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450.), Uchwały Nr. XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia 2017) Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt. "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

oferty złożonej przez Parafię Rzymsko Katolicką p. w. św. Józefa, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Szlakiem Patronów 2018 roku" w wysokości: 1 100 zł (tysiąc...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku

do oferty złożonej przez: ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFCA WĘGORZEWO, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Letni obóz szkoleniowy dla animatorów środowisk polskich...

Komunikat o publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450). Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...