Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej"

Oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową "Promyk", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby...

Urząd Miejski w Węgorzewie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia

Urząd Miejski w Węgorzewie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku: złożenia, do dnia 31 stycznia br. pisemnego oświadczenia (patrz załącznik) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim tj. 2019, dokonania opłaty...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Oferty złożonej przez Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej "Bonus Pastor", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Wypoczynek zimowy – Biwak Edukacyjny 2020", w wysokości: 6 000 zł (sześć...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego pn. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy, oraz nadania jej Statutu

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej"

Oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania...

Komunikat Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 164/2019 z dnia 30 września 2019 roku "Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie" Pełna treść ogłoszenia o konkursie, warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci na stanowisko Dyrektora Węgorzewskiego Centrum...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 688). Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...