Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć rehabilitacyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie".

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego ,,Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Komunikat o rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trygort

Zgodnie z uchwałą Nr IX/68/2019 z dnia 25.05.2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w dniu 19.08.2020 r. wpłynął wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trygort dotyczący przeprowadzenia remontu pomieszczenia kuchennego i korytarza...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Perła-Promocja-Edukacja-Rozwój", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Aktywnie, rodzinnie i sportowo z Perełkami", w wysokości: 10 000...

Komunikat o zgromadzeniu dnia 13 sierpnia 2020 r. w Węgorzewie

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 r. w Węgorzewie (godz. rozpoczęcia: 15:30, czas trwania: 2 godziny). Zgromadzenie odbywać się będzie na parkingu przy budynku poczty (ul. Zamkowa...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Dotyczy oferty złożonej przez Stowarzyszenie Otwarte Jeziora, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Aktywizacja osób po ciężkich urazach ortopedycznych i ofiar wypadków...

Komunikat o treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) Burmistrz Węgorzewa informuje: W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 oraz w dniu 1 września 2020...

Informacja o zgromadzeniu pn. "Marsz dla Życia i Rodziny"

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) informuję o zgromadzeniu pn. "Marsz dla Życia i Rodziny", które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2020 r. w Węgorzewie (godz. rozpoczęcia: 15:00, czas trwania: 3 godziny) Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Wolności...

Komunikat dotyczący zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. w Węgorzewie (godz. rozpoczęcia: 13:00, czas trwania: 2 godziny). Zgromadzenie odbywać się będzie na parkingu przy budynku poczty (ul. Zamkowa...