Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania"

Przyznanie dofinasowania do oferty złożonej przez Fundację Pomocy Społecznej "Nasz dom", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Wspólnie urządzamy nasz ogród", w wysokości:...

Pomoc przedsiębiorcom w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się choroby, spowodowanej koronawirusem COVID-19 oraz powstałymi okolicznościami, w jakich znaleźli się w obecnej chwili przedsiębiorcy, a w szczególności zagrożenie kryzysem gospodarczym, Gmina Węgorzewo zdecydowała się na specjalne wsparcie lokalnych przedsiębiorców,...

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych w dniach 28.02.2020 r i 03.03.2020 r

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.688) i Uchwały nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Węgorzewie, z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego pn. "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania"

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia o konkursach z dnia 28.02.2020 r., i 03.03.2020 r.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego...

Komunikat o doprecyzowaniu zapisu w ogłoszeniach konkursowych zamieszczonych dnia 28.02.2020 r.

Informuję, że w ogłoszeniach konkursowych zamieszczonych dnia 28.02.2020 r. na realizację zadań: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej. (Załącznik nr 1 w ogłoszeniu z dnia 28.02.2020 r.) Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem (np. wczesne wspomaganie rozwoju...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Jesteś", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Organizacja X Konkursu Woj. pod hasłem – RUCH RZEŹBI...

Burmistrz Węgorzewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:"Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży" w 2020 roku

Konkursy ogłoszone są na podstawie: art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.688); Uchwały nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Węgorzewie, z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...

Komunikat o odwołaniu cześć w pkt. 2 ppkt 2 konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonego 28 lutego 2020 r.

Burmistrz Węgorzewa odwołuje część konkursu ogłoszonego dnia 28 lutego 2020 r. w pkt. 2 ppkt 2 na zadanie pt: "ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH, W TYM IMPREZ PROMUJĄCYCH GMINĘ, PROPAGUJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ Z POLONIĄ I MNIEJSZOŚCIAMI NARODOWYMI

Burmistrz Węgorzewa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Konkursy ogłoszone są na podstawie: art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.688); Uchwały nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Węgorzewie, z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...