Komunikaty

Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Węgorzewa zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie, zamieszczonego na BIP, oraz stronie gminny, w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r."

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2020 r.:

  • pocztą elektroniczną na adres email: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl
  • osobiście w - Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.
Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Węgorzewo.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-10-23
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny (Or)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Abramowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2020 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 32
23 października 2020 14:56 (Bartosz Romatowski) - Opublikowanie dokumentu.
23 października 2020 14:56 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika [formularz_uwag.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 października 2020 14:56 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_programu_wspolpracy_na_2021.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)