Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-10-16 Wymiana nawierzchni ul. Krzywej (II przetarg)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Krzywej w Węgorzewie wraz z przebudową oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej, przełączenie i remont odcinka sieci wodociągowej. Ulica położona jest w centrum miasta i jej przebudowa rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Plac Wolności...

2018-10-03 Przetarg na modernizację świetlicy w Gujach gm. Węgorzewo (II przetarg)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 266, 09 m2 na działce nr ewid. 170 obręb 5-Guja. Kategoria obiektu budowlanego: IX. (Treść ogłoszenia w załączeniu)

2018-09-20 Przetarg na wymianę nawierzchni ul. Krzywej, miasto Węgorzewo *PRZETARG UNIEWAŻNIONY*

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Krzywej w Węgorzewie wraz z przebudową oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej, przełączenie i remont odcinka sieci wodociągowej. Ulica położona jest w centrum miasta i jej przebudowa rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Plac Wolności...

2018-09-19 Przetarg na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach, gmina Węgorzewo *przetarg unieważniony*

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) ścian budynku Zespołu Szkół w Radziejach. Prace obejmują docieplenie ścian styropianem grafitowym o gr. 12 cm i wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego o strukturze baranka o uziarnieniu 3,0 mm. Zamówienie dotyczy budynku zaznaczonego...

2018-09-13 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Jasnej 4 miasto Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 poł. w Węgorzewie przy ul. Jasnej 4. Przedmiot przetargu: Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Jasna 4, lokal nr 5, Nr geod działki: 522, Powierzchnia działki: 392 m2 Nr księgi wieczystej: OL2G/00008662/6, Opis: Lokal mieszkalny...

2018-09-11 Budowa infrastruktury rekreacyjnej dla wędkarzy i ich rodzin na terenie Gminy Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego na działce nr ewid. 11/2 oraz utwardzenie zjazdu na działce nr ewid. 100/3 obręb 8-KAL, gm. Węgorzewo, a także budowa placu zabaw na działce nr ewid, 92/1 obręb 20-RADZIEJE,...

2018-09-07 Wymiana nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego, miasto Węgorzewo *PRZETARG UNIEWAŻNIONY*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Chrobrego znajdującej się na terenie miasta Węgorzewo wraz z przebudową części infrastruktury technicznej. Uregulowana zostanie szerokość jezdni oraz jej profil podłużny i poprzeczny. Po jednej stronie ulicy powstanie ciąg pieszy, po drugiej zaś ścieżka rowerowa. Przebudowa...

2018-09-05 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, poł. w Węgorzewie przy ul. Targowej (II przetag)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, poł. w Węgorzewie przy ul. Targowej, ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa na rzecz Gminy Węgorzewo na okres do dnia 04.04.2095 r. Pierwszy przetarg został przeprowadzony 31 lipca 2018 r. Położenie: Węgorzewo, ul....

2018-09-03 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Węgorzewie (II przetarg)*PRZETARG UNIEWAŻNIONY*

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch otwartych stref aktywności na terenie miasta Węgorzewa wyposażonych w rekreacyjne urządzenia siłowni zewnętrznej i strefy relaksu z małą architekturą oraz ogrodzenie placu zabaw. Przedmiot zamówienia polega na dostawie wraz z montażem elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznych,...

2018-08-03 Przetarg ustny ograniczony do mieszkańców i właścicieli lokali w budynku poł. w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada 26, na sprzedaż działek gruntu

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony do mieszkańców i właścicieli lokali w budynku poł. w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada 26, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu. Ograniczenie przetargu wynika z położenia zbywanych działek w obrębie podwórka budynku wielomieszkaniowego nr 26 przy ul. 11 Listopada. Wszystkie...