Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-07-30 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Węgorzewie

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch otwartych stref aktywności na terenie miasta Węgorzewa wyposażonych w rekreacyjne urządzenia siłowni zewnętrznej i strefy relaksu z małą architekturą oraz ogrodzenie placu zabaw. Przedmiot zamówienia polega na dostawie wraz z montażem elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznych,...

2018-07-27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Kal, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Kal, gm. Węgorzewo. Oznaczenie wg ewidencji gm. Węgorzewo, obręb geod. Kal, miejscowość Kal Nr geod. działki 51 Pow. działki 0,2800 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00024212/5 Opis nieruchomości Niezabudowana działka gruntu, o płaskim...

2018-07-27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 30.05.2018 r. Oznaczenie wg ewidencji Węgorzewo, obręb geod. 01 Nr geod. działki 454/1 Pow. działki 0,3252 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00009362/0 Opis nieruchomości...

2018-07-27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zesłańców Sybiru (II przetrg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zesłańców Sybiru. Pierwszy przetarg został przeprowadzony 07.05.2018 r. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 444 Powierzchnia: 0,1448 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00023337/0, Opis i przeznaczenie:...

2018-07-20 Budowa łącznika nowopowstałej ul. Targowej i ul. B. Prusa (II postępowanie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie łącznika nowopowstałej ul. Targowej ( DW nr 650) i ul. B. Prusa w Węgorzewie. Budowa rozpoczyna się od krawędzi istniejącego skrzyżowania typu T z DW nr 650, a kończy się na istniejącym skrzyżowaniu typu T starej ul. Targowej i ul. B. Prusa, które po przebudowie zmieni układ na 4-wlotowy....

2018-07-16 Modernizacja świetlicy w Gujach gm. Węgorzewo *PRZETARG UNIEWAŻNIONY*

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 266,09 m2 na działce nr ewid. 170 obręb 5-Guja. Kategoria obiektu budowlanego: IX (Treść ogłoszenia w załączeniu)

2018-07-16 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie geodezyjnym Kal, gm. Węgorzewo (II przetarg)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zm. ) oraz na podstawie pkt 16 ogłoszenia nr G. 6840.1.4.2018 z dnia 10.07.2018 r., z uwagi na nie ukazanie się ogłoszenia w gazecie „Węgorzewski Tydzień” w dniu 13.07.2018 r. Burmistrz...

2018-07-10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie geodezyjnym Kal, gm. Węgorzewo (II przetarg) *PRZETARG UNIEWAŻNIONY*

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 29.05.2018 r. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 14/2 Powierzchnia: 0,3267 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00010658/2, Opis i przeznaczenie: Nieuzbrojona, niezabudowana działka gruntu, posiadająca płaskie ukształtowanie. Teren, porośnięty roślinnością śródpolną, zakrzaczony, w znacznej...

2018-07-04 Budowa łącznika nowopowstałej ul. Targowej i ul. B. Prusa gm. Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie łącznika nowopowstałej ul. Targowej ( DW nr 650) i ul. B. Prusa w Węgorzewie. Budowa rozpoczyna się od krawędzi istniejącego skrzyżowania typu T z DW nr 650, a kończy się na istniejącym skrzyżowaniu typu T starej ul. Targowej i ul. B. Prusa, które po przebudowie zmieni układ na 4-wlotowy....

2018-06-27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, poł. w Węgorzewie przy ul. Targowej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, poł. w Węgorzewie przy ul. Targowej, ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa na rzecz Gminy Węgorzewo na okres do dnia 04.04.2095 r. Położenie: Węgorzewo, ul. Targowa, obręb. geod. 0001. Opis nieruchomości: Działka gruntu...