Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-05-25 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych we wsi Ogonki, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych we wsi Ogonki, gm. Węgorzewo Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 481 Powierzchnia: 0,1530 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00010671/9, Opis i przeznaczenie: Nieuzbrojona i niezabudowana działka gruntu porośnięta roślinnością...

2018-05-11 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie, przy Placu Wolności

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie, przy Placu Wolności. Oznaczenie wg ewidencji: Węgorzewo, obr. geod. 01, Plac Wolności Nr ewid. działek: nr ewid.791/20 wraz z udziałem 1/16 część w działce nr ewid. 791/22 Powierzchnia całkowita działek odpowiednio:...

2018-05-08 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo (II przetarg)

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie 250 fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,0 m3/d w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym, z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu poprzez tunele rozsączające oraz studnie chłonne,...

2018-04-27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia. Oznaczenie wg ewidencji Węgorzewo, obręb geod. 01 Nr geod. działki 454/1 Pow. działki 0,3252 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00009362/0 Opis nieruchomości Niezabudowana działka gruntu o regularnym kształcie...

2018-04-27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie geodezyjnym Kal, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie geodezyjnym Kal, gmina Węgorzewo. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 14/2 Powierzchnia: 0,3267 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00010658/2, Opis i przeznaczenie: Nieuzbrojona, niezabudowana działka gruntu, posiadająca...

2018-04-13 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zamkowej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zamkowej. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 735/1 Powierzchnia: 0,0025 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00009330/7, Opis i przeznaczenie nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu, przeznaczona pod budowę...

2018-04-03 Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świecajty na cele turystyczno - rekreacyjne (V postępowanie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów...

2018-03-30 Remont dachu budynków przy ul. Jaracza 30 w Węgorzewie oraz w miejscowości Węgielsztyn 33

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych położonych przy ul. Jaracza 30 w Węgorzewie oraz w miejscowości Węgielsztyn 33. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane: ul. Jaracza 30: Demontaż starego pokrycia dachowego z papy Demontaż deskowania dachu, Wymiana uszkodzonych...

2018-03-30 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Janówko, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Janówko, gmina Węgorzewo. Oznaczenie wg ewidencji wieś Janówko, gm. Węgorzewo, Nr geod. działki 34/3 Pow. działki 0,0660 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00011999/1 Opis nieruchomości Działka gruntu zabudowana budynkiem...

2018-03-30 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zesłańców Sybiru

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zesłańców Sybiru Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 444 Powierzchnia: 0,1448 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00023337/0, Opis i przeznaczenie: Niezabudowana działka gruntu porośnięta roślinnością...