Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-11-10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie, przy Placu Wolności

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie, przy Placu Wolności. Oznaczenie wg ewidencji: Węgorzewo, obr. geod. 01, Plac Wolności Nr ewid. działek: nr ewid.791/19 wraz z udziałem 1/16 część w działce nr ewid. 791/22 Powierzchnia całkowita działek odpowiednio:...

2017-11-10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Kalskie Nowiny, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Kalskie Nowiny, gmina Węgorzewo. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 54/17 Powierzchnia: 0,1163 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00023964/4/3, Przeznaczenie: Działka gruntu zabudowana murowanym ( cegła i kamień polny...

2017-11-07 Ogłoszenie o zamówieniu dot. zagospodarowania terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty gm. Węgorzewo na cele turystyczne (II postępowanie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów...

2017-10-18 Ogłoszenie o zamówieniu dot. zagospodarowania terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty gm. Węgorzewo na cele turystyczne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów...

2017-10-03 Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi w miejscowości Ruska Wieś gm. Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ruska Wieś o nawierzchni gruntowej, na drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przełożenie i ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej i żwirowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Długość przebudowywanej drogi wynosi...

2017-09-22 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Węgielsztyn, gm. Wegorzewo (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 poł. w miejscowości Węgielsztyn 37. Pierwszy przetarg został przeprowadzony 17.08.2017 r. Przedmiot przetargu: Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: wieś Węgielsztyn 37, lokal nr 4, Nr geod działki: 418, Powierzchnia działki: 5900 m2 Nr...

2017-09-12 Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi w miejscowości Ruska Wieś gm. Węgorzewo"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Ruska Wieś o nawierzchni gruntowej, na drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przełożenie i ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej i żwirowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Długość przebudowywanej drogi wynosi około...

2017-09-12 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny we wsi Sztynort Mały gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: gm. Węgorzewo, obr. geod. Pniewo, lokal nr 1 poł. we wsi Sztynort Mały 4 Numery ewidencyjne i powierzchnie działek oraz nr ksiąg wieczystych: 1/12 część w działce nr 15/64 o powierzchni...

2017-09-12 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Węgielsztyn, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Węgielsztyn, gmina Węgorzewo. Oznaczenie wg ewidencji wieś Węgielsztyn, gm. Węgorzewo, Nr geod. działki 514/2 Pow. działki 22 m2 Nr księgi wieczystej OL2G/00014499/7 Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym...

2017-09-07 Ogłoszenie zamówieniu Budowa ul. Pogodniej i Wiosenniej m. Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ulic Pogodnej i Wiosennej o nawierzchni gruntowej w Węgorzewie, na drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów i chodników z kostki betonowej, a także budowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia korpusu drogowego oraz budowa oświetlenia...