Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-08-02 Budowa windy w Urzędzie Miejskim

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigowym przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3. Ogłoszenie o zamowienu (patrz załącznik)

2017-07-17 Ogłoszenie o zamówieniu budowa ulicy Pogodnej i Wiosennej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ulic Pogodnej i Wiosennej o nawierzchni gruntowej w Węgorzewie, na drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów i chodników z kostki betonowej, a także budowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia korpusu drogowego oraz budowa oświetlenia...

2017-07-10 Ogłoszenie o zamówieniu - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza, gm. Węgorzewo

BZP nr 548025 – N – 2017 z dnia 2017.07.10 r. Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.10.8.2017 r. Węgorzewo: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

2017-07-10 Ogloszenie o zamówieniu - remont dachu Perły, gm. Węgorzewo

Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr ogłoszenia 547551-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.7.7.2017 r. Węgorzewo: Remont dachu Perły 16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

2017-07-10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Węgielsztyn, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 poł. w miejscowości Węgielsztyn 37 Przedmiot przetargu: Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: wieś Węgielsztyn 37, lokal nr 4,· Nr geod działki: 418 Powierzchnia działki: 5900 m2 Nr księgi wieczystej: OL2G/00016321/3 Opis: Lokal mieszkalny...

2017-06-13 Przebudowa ulicy Letniskowej w Ogonkach gm. Węgorzewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –...

2017-06-02 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki o powierzchni całkowitej 1,21 ha, położonej w obrębie Wysiecza, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 48 o powierzchni całkowitej 1,21 ha, położonej w obrębie Wysiecza, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – Ps IV – 0,66 ha; Ps VI – 0,55 ha. Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym...

2017-06-02 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki o powierzchni całkowitej 0,69 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 42 o powierzchni całkowitej 0,69 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – R III b – 0,43 ha; Ps III – 0,08 ha; Ps IV – 0,18 ha. Cena wywoławcza czynszu...

2017-06-02 Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr geod. 451/16, położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr geod. 451/16, położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia. W przetargu mogą brać udział wieczyści użytkownicy działki oznaczonej nr geod. 452/12, sąsiadującej ze zbywaną działką nr geod. 451/16. Ograniczenie wynika z tego, iż zbywana działka...

2017-06-02 Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128010 N w miejscowości Janówko

BZP nr 523732-N-2017 z dnia 02.06.2017 Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.5.7.2017 r. Węgorzewo:Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128010 N w miejscowości Janówko. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...