Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2015-03-10, Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zacisze

Węgorzewo: Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zacisze. Numer ogłoszenia: 33091 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3, 11-600...

2015-02-16, Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Węgorzewo: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo. Numer ogłoszenia: 20385 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

2015-01-30, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie przy ulicy Armii Krajowej. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Armii Krajowej, Numer geodezyjny: 73/3 i 72/2 Powierzchnia: 19 m2 Numer KW: OL2G/00009279/1 i OL2G/00003754/3 Opis nieruchomości:...

2014-12-12, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny(IV przetarg)

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: lokal nr 1 poł. we wsi Sztynort Mały 4, gm. Węgorzewo Numery i powierzchnia działek: 1/12 części w działce nr 15/64 o powierzchni całkowitej 380 m2, 1/30 cz. w dz. nr...

2014-10-17, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie przy ul. Pogodnej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie przy ul. Pogodnej. Nieruchomość nr 1 Opis: niezabudowane działki gruntu zbywane jako jedna nieruchomość, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. W skrajnej części nieruchomości...

2014-10-10, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia (III przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia. Nr geod.: 454/1 o powierzchni (w ha): 0,3252 ha Nr kw: OL2G/00009362/0 Opis: Niezabudowana działka gruntu, z lekkim nachyleniem w kierunku południowym, oznaczona w m.p.z.p symbolem PU.09 – teren zabudowy...

2014-10-10, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Radzieje, gm. Węgorzewo (III przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Radzieje, gm. Węgorzewo. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji – gm. Węgorzewo, wieś Radzieje, ul. Węgorzewska Nr ewid. działek – 10/8 i 12 Powierzchnie działek – odpowiednio 0,1703 ha i 0,2903 ha, łącznie: 0,4606...

2014-10-10, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny we wsi Sztynort Mały 4, gm. Węgorzewo (III przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 poł. we wsi Sztynort Mały 4, gm. Węgorzewo. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: lokal nr 1 poł. we wsi Sztynort Mały 4, gm. Węgorzewo Numery i powierzchnia działek: 1/12 części w działce nr ewid. 15/64 o powierzchni...

2014-10-07, Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radziejach

Numer ogłoszenia: 332856 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 211341 - 2014 data 07.10.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4275400, fax....

2014-10-06, Przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku gospodarczego położonego w miejscowości Kal

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 304,94 m2 położonego w miejscowości Kal 39 na działce nr ewid. 132/15 obręb Kal. Oznaczenie nieruchomości: msc. Kal 39, dz. nr ewid. 132/15 obręb Kal Powierzchnia użytkowa: 304,94 m2 Opis nieruchomości: Budynek gospodarczy...