Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2014-09-15, Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów

Węgorzewo: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów. Numer ogłoszenia: 196275 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...

2014-09-10, Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2014-2015 r.

Numer ogłoszenia: 196283 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 193483 - 2014 data 10.09.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli, ul. Zamkowa 3, 11-600...

2014-09-05, Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Węgorzewo: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo. Numer ogłoszenia: 190285 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

2014-08-13, Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo

Węgorzewo: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo. Numer ogłoszenia: 174447 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo...

2014-08-01, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia. Nr geod.: 454/1 o powierzchni: 0,3252 ha Nr kw: OL2G/00009362/0 Opis: Niezabudowana działka gruntu, o regularnym kształcie prostokąta, z lekkim nachyleniem w kierunku południowym, oznaczona w m.p.z.p symbolem...

2014-07-25, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki gruntu położonej w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ulicy Armii Krajowej: Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Armii Krajowej, Numer geodezyjny: 73/4 Powierzchnia działki: 19 m2 Numer KW: OL2G/00009279/1 Opis nieruchomości: Niezabudowana działka...

2014-07-18, Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki miejscowości Ogonki, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 129/5 poł. w miejscowości Ogonki, gm. Węgorzewo. Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu zbywanej działki do drogi publicznej, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną działką – właściciele działek nr ewid....

2014-07-11, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków przy ul. Zamkowej

Numer ogłoszenia: 150727 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4275400,...

2014-06-30, Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2014/2015

Numer ogłoszenia: 162089 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 140231 - 2014 data 30.06.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli, ul. Zamkowa 3, 11-600...

2014-05-23, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek. poł. w miejscowości. Położenie: wieś Surwile, obręb geod. Tarławki, gm. Węgorzewo. Opis: Niezabudowane działki gruntu o regularnym kształcie prostokąta, stanowiąca użytek PsIV. Działka nr 1 Nr geod. działki: 13/34 Pow. działki (w...