Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2020-10-02 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow.: 0,3074ha (użytek i kontur klasyfikacyjny N, PsIV, RIVb), położonej w Węgorzewie przy ul. Zesłańców Sybiru, gmina Węgorzewo-miasto, na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

BURMISTRZ WĘGORZEWA OGŁASZA III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY ( I przetarg ustalony na dzień 24 kwietnia 2020r. został odwołany 10 kwietnia 2020r.) (II przetarg odbył się w dniu 11 września 2020r.) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 451/21 o pow.: 0,3074ha (użytek...

2020-08-28 Burmistrz Węgorzewa ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch niezabudowanych działek

BURMISTRZ WĘGORZEWA OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 121/2 o pow.: 0,0700ha, opisanej w KW OL2G/00009366/8, położonej w obrębie 0015 Perły, gmina Węgorzewo, oraz 121/5 o pow. 0,0400ha,...

2020-08-07 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w Węgorzewie, przy ul. Zbożowej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie 0002 miasta Węgorzewa, przy ul. Zbożowej. Działka nr 1 Numer geodezyjny działki: 895/4 Powierzchnia: 0,2863 ha Numer KW: OL2G/00000794/4 Opis i przeznaczenie: niezabudowana działka gruntu o nieznacznym zróżnicowaniu ukształtowania...

2020-08-07 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie przy ul. Leśnej

Działając na podstawie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz.65 ze zm.), z uwagi na to, że nie zamieszczono w ogłoszeniu informacji o przysługującym z mocy prawa w stosunku do zbywanej nieruchomości, prawie pierwokupu Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez...

2020-07-28 Wymiana pokrycia dachu Węgorzewskiego Centrum Kultury

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokryć dachów Węgorzewskiego Centrum Kultury. Zakres robót obejmuje: 1. Dachy kryte papą 1.1 wykonanie nowych tynków na kominach 1.2 wykonanie nowych obróbek blacharskich 1.3 przetarcie tynków na ogniomurach 1.4 wymianę orynnowania 1.5 likwidacja zewnętrznych elementów...

2020-07-24 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węgorzewie przy ul. Zesłańców Sybiru

Burmistrz Węgorzewa ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 451/21 o pow.: 0,3074ha (użytek i kontur klasyfikacyjny N, PsIV, RIVb), położonej w Węgorzewie przy ul. Zesłańców Sybiru, obręb 0001 Węgorzewo1, gmina...

2020-07-17 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie przy ul. Leśnej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie przy ul. Leśnej. Oznaczenie wg ewidencji Węgorzewo, obręb geod. 0002, ul. Leśna Nr geod. Działek: 1370/10 i 1369/7 Powierzchnia: 1,7929 ha i 0,0024ha Nr księgi wieczystej OL2G/00013908/1 Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana,...

2020-06-30 Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Plac Wolności 13 w Węgorzewie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Węgorzewie przy ul. Plac Wolności 13. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej: ściany murowane, więźba drewniana krokwiowo-jętkowa z lukarnami. Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej...

2020-07-03 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki, położonej mieście Węgorzewo przy ul. Łuczańskiej, z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 1066 o powierzchni całkowitej 0,6530 ha, położonej w obrębie 02 m. Węgorzewo przy ul. Łuczańskiej, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – RIVb-0,4247 ha; RIIIa-0,1805 ha; B-0,0478 ha Cena wywoławcza...

2020-06-26 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie, przy ul. Zacisze (III przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie, przy ul. Zacisze. Poprzednie przetargi zostały przeprowadzone w dniach: 10.02.2020 r. i 10.06.2020 r. Opis: Niezabudowana działka gruntu o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną....