Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2019-09-23 Przebudowa drogi gminnej – ul. B. Chrobrego i Ogrodowej w Węgorzewie

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka długości 701,05 m ul. B. Chrobrego i odcinka długości 115 m ul. Ogrodowej na działkach gminnych o nr ewid. 851/2, 852, 334/1, 706 i 402. Ul. B. Chrobrego o szerokości 5 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego, zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Pod przebudowanymi zjazdami...

2019-09-03 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada. Poprzedni przetarg został przeprowadzony 19.07.2019 r. Oznaczenie wg ewidencji Węgorzewo, obręb geod. 01, ul. 11 Listopada Nr geod. działki 580/2 Pow. działki 0,1277 ha Nr księgi wieczystej...

2019-08-22 Modernizacja świetlicy w Gujach - II Etap (II przetarg)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wykończeniowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Guja. Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmuje: Wykonanie okładzin ścian wewnętrznych i posadzek Wykonanie instalacji wody i centralnego ogrzewania Wyposażenie kotłowni Montaż armatury sanitarnej i ceramiki Skrócenie bramy garażowej...

2019-08-19 Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby utworzenia klubu dla seniorów w ramach zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Węgorzewie (II przetarg)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wykonanie remontu pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej nr 1 na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+” w Węgorzewie. Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmuje: Prace demontażowe i rozbiórkowe Roboty budowlane montażowe Roboty budowlane wykończeniowe Wykonanie instalacji sanitarnych Wykonanie...

2019-08-02 Wykonanie prac wykończeniowych pn. "Modernizacja świetlicy w Gujach – II Etap”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wykończeniowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Guja. Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmuje: Wykonanie okładzin ścian wewnętrznych i posadzek Wykonanie instalacji wody i centralnego ogrzewania Wyposażenie kotłowni Montaż armatury sanitarnej i ceramiki Skrócenie bramy garażowej Przesklepienie...

2019-07-30 Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby utworzenia klubu dla seniorów w ramach zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Węgorzewie

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wykonanie remontu pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej nr 1 na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+” w Węgorzewie. Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmuje: Prace demontażowe i rozbiórkowe Roboty budowlane montażowe Roboty budowlane wykończeniowe Wykonanie instalacji sanitarnych Wykonanie...

2019-07-19 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki z przeznaczeniem na cele ogrodowe

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm) oraz na podstawie pkt. 13 ogłoszenia nr G. 6845.250.2019 z dnia 28.06.2019 r., z uwagi na błędne wskazanie lokalizacji nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu w ogłoszeniu w gazecie „Węgorzewski...

2019-07-12 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Stręgiel, gm. Węgorzewo (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Stręgiel, gm. Węgorzewo. Pierwszy przetarg został przeprowadzony 17.04.2019 r. Oznaczenie wg ewidencji gm. Węgorzewo, obręb geod. Stręgiel Nr geod. działki 213/53 Pow. działki 1,2908 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00011363/4 Opis...

2019-07-12 Przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu położonych w Węgorzewie przy ul. Leśnej.

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. Leśnej Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 1370/3 Powierzchnia: 0,2903 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00013908/1 Opis i przeznaczenie nieruchomości: Nieuzbrojona, niezabudowana działka gruntu, zlokalizowana...

2019-07-05 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki z przeznaczeniem na cele ogrodowe

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 848/1 o powierzchni całkowitej 464 m2, położoną w obrębie 01 miasto Węgorzewo, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele ogrodowe. Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym wynosi: 121,00 zł Wysokość wadium: 25,00 zł Postąpienie: 2,00...