Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2020-01-10 Przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. Leśnej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. Leśnej. Poprzedni przetarg został przeprowadzony w dniu 23 sierpnia 2019 r. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 1370/3 Powierzchnia: 0,2903 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00013908/1 Opis i przeznaczenie...

2020-01-10 Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie, przy ul. Zacisze

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie, przy ul. Zacisze. Działka nr 1: Opis: Niezabudowana działka gruntu o regularnym kształcie, przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Teren porośnięty krzewami tzw. samosiejkami. Klasyfikacja gruntu : N, RIIIb. Numer działki:...

2019-12-27 Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o powierzchni użytkowej 89,20 m² mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 38, zlokalizowanym w Kalu, obręb 0008Kal, gmina Węgorzewo wraz z udziałem 253/1000 w częściach wspólnych budynku wraz z przynależną piwnicą o pow.: 2,30m² i dwoma pomieszczeniami...

2019-12-02 Przebudowa ulicy Łąkowej - drogi gminnej nr 128547 N w Węgorzewie

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości ok. 542,00 m na działkach o nr ewid. 4, 32 i 71/1 w obrębie 02 Węgorzewa. Ulica o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki brukowej betonowej, chodniki z kostki brukowej betonowej, pobocza z kruszywa łamanego C 50/30. Zakres robót obejmuje: Pełną obsługę...

2019-11-26 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada (III przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada. Poprzednie przetargi zostały przeprowadzone 19.07.2019 r. i 07.11.2019 r. Oznaczenie wg ewidencji Węgorzewo, obręb geod. 01, ul. 11 Listopada Nr geod. działki 580/2 Pow. działki 0,1277 ha Nr...

2019-11-21 Przebudowa drogi gminnej nr 128528 N w Trygorcie (II przetarg)

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! PATRZ ZAŁĄCZNIKI! Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości 1 036 m na działce gminnej o nr ewid. 140 w Trygorcie. Pierwszy odcinek drogi o długości 470 m i szerokości 4,5 m, posiada

2019-10-30 Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie (II przetarg)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi długości ok. 185 m na działce gminnej o nr ewid. 13/1. Droga o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Zakres robót...

2019-10-18 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 270/1 Powierzchnia: 23 m2 Numer księgi wieczystej: OL2G/00009555/0, Opis i przeznaczenie: Niezabudowana działka gruntu przeznaczona pod budowę garażu murowanego,...

2019-10-08 Przebudowa drogi gminnej nr 128528 N w Trygorcie

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości 1 036 m na działce gminnej o nr ewid. 140 w Trygorcie. Pierwszy odcinek drogi o długości 470 m i szerokości 4,5 m, posiada zaprojektowaną dwuwarstwową nawierzchnię ( 4 cm warstwa ścieralna + 8 cm warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego...

2019-10-07 Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w Radziejach wraz z przebudową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje: - pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - przebudowę istniejącej drogi o długości ok. 421 m na drogę...