Przetargi

2018-02-01 Ogłoszenie o zamówieniu dot. zagospodarowania terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty gm. Węgorzewo na cele turystyczne (III postępowanie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowę wiat rekreacyjnych, montaż oświetlenia solarnego.

Zakres robót obejmuje:

 1. Roboty agrotechniczne związane z zagospodarowaniem terenów zielonych poprzez karczowanie krzaków i zagajników, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, planowanie kultywatorowanie terenu, wykonanie trawników parkowych, sadzenie drzew iglastych w ilości 5 szt.,
 2. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ścieżek w gruncie kat.I-IV głębok. 40 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
 3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – grub. podbudowy po zagęszczeniu 10 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
 4. Wykonanie warstwy podbudowy ze żwiru o grubości 20 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
 5. Wykonanie nawierzchni ścieżek pieszych i pieszo-jezdnych o nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
 6. Wykonanie ławy pod krawężniki betonowej z oporem około 42,11 m3,
 7. Montaż krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej na długości około 669,05 m,
 8. Montaż krawężników betonowych najazdowych na podsypce piaskowej na długości około 208,28 m,
 9. Wykonanie ławy pod obrzeża betonowej z oporem około 21.92 m3,
 10. Montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na długości około 1 096,00 m,
 11. Montaż obiektów małej architektury w postaci ławek parkowych w ilości 22 szt., koszy na śmieci w ilości 22 szt., stojaków na rowery w ilości 9 szt., tablicy informacyjnej, elementów siłowni zewnętrznej takich jak: twister, ławka fitness, motyl odwrotny, wahadełko, orbitek, wyciskanie siedząc,
 12. Montaż palenisk na ognisko betonowych w ilości 2 szt.,
 13. Wykonanie boiska do siatkówki i kometki o nawierzchni trawiastej o wym. 9,00x18,0 m ze słupkami aluminiowymi z płynną regulacją wysokości i siatką,
 14. Montaż lamp solarnych parkowych na wysięgnikach z dwoma źródłami światła w ilości 12 szt.
 15. Budowę 2 szt. wiat rekreacyjnych o wym. 6,00x4,00 m o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą powlekaną dachówkopodobną i posadzką z kostki brukowej, każda wiata wyposażona w ławę z bali o gr. 40 mm o wym. 80x200 cm i 2 szt. ławek z oparciem o wym. 40x200 cm,
 16. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową w oparciu o dokumentację techniczną, (załącznik Nr 1), STWiOR (załącznik nr 2 do SIWZ), Przedmiar robót ( załącznik Nr 3).

(Treść ogłoszenia w załączeniu)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-01
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Deneka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2018 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 545
27 lutego 2018 13:48 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 13:48 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 13:48 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)