Ogłoszenia Burmistrza (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2011-12-16, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości do sprzedaży we wsi Sztynort Mały

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 16 grudnia 2011 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem nieruchomości,...

2011-11-10, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2012 r

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 04 listopada 2011 r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących...

2011-11-04, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem działek przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 04 listopada 2011 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem...

2011-09-26, Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Śródmieście oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Śródmieście” oraz „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo –Wschód” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

2011-09-23, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działki w Węgorzewie przeznaczonej do sprzedaży na własność bez przetargu

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 23 września 2011 r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz z opisem działki...

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 24 11-600 Węgorzewo KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak ul. Sikorskiego 19C 19-300 Ełk Przedsiębiorstwo...

Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na "Budowie systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne" podaje się do publicznej wiadomości Obwieszczenie Starosty Węgorzewskiego z dnia 1 lipca 2011 r. (załącznik) W związku...

2011-09-01, Zaproszenie do skłądania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo I. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo NIP: 845-10-01-431, REGON: 000524476 Telefon centrala: 87 427 54 00, Fax: 87 427 54 01 II. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonan

2011-08-19, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem działek gruntu pod zabudowę mieszkalno-usługową przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 19.08.2011 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem działek gruntu...

2011-08-19, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem lokalu mieszkalnego w Węgorzewie przeznaczonego do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 19.08.2011 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem lokalu mieszkalnego...