Ogłoszenia Burmistrza (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2012-12-17, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego "OGONKI – POŁUDNIE"

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego „OGONKI – POŁUDNIE” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu...

2012-12-14, Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego

GMINA WĘGORZEWO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo Nazwa i adres zamawiającego: GMINA WĘGORZEWO, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo NIP: 84511862819, REGON: 790671308, Telefon centrala: 87 427 54 00, Fax: 87 427 54 01 Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi polegającej...

2012-12-07, Ogłoszenie o wygaśnięciu część umów dzierżawnych

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzowa przypomina, że z dniem 31 grudnia 2012 roku wygasa część umów dzierżawnych. Jednocześnie informuje, że dzierżawca ma prawo w terminie miesięcznym, przed zakończeniem umowy dzierżawnej powiadomić na piśmie wydzierżawiającego o zamiarze dalszej dzierżawy. W związku z powyższym wnioski w sprawie...

2012-12-07, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działki przy ul. 11 Listopada przeznaczonej do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 07.12.2012 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem działki...

2012-11-23, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2013 roku

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 12 listopada 2012 r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących...

2012-11-16, Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3 oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Radzieje, od dnia 16 listopada 2012 r., na okres 21 dni zostaje...

2012-09-14, Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego "OGONKI – POŁUDNIE"

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego „OGONKI – POŁUDNIE” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu...

2012-09-05, Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki FS-LUBLIN

O G Ł O S Z E N I E O A U K C J I ( USTNEJ LICYTACJI ) z dnia 05.09.2012 r. Urząd Miejski w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3 ogłasza aukcję ( ustną licytację ) na sprzedaż samochodu Przedmiot sprzedaży: SAMOCHÓD DOSTAWCZY (CIĘŻAROWO – OSOBOWY) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A 07J O NR REJ. SWY 4939 rok produkcji:...

2012-08-17, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 17 sierpnia 2012 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem niżej wymienionych...

2012-08-03, Informacja o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 3 sierpnia 2012 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem niżej wymienionych nieruchomości,...