Ogłoszenia Burmistrza (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2013-12-27, Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Kal

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Kal Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39, 46 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

2013-12-10, Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647

2013-11-15, Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do wydzierżawienia w 2014 roku

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 15 listopada 2013 r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących...

2013-11-08, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 8.11.2013 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem niżej wymienionych...

2013-11-08, Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przystań–Stawki

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przystań–Stawki, gmina Węgorzewo. Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy...

2013-09-06, Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 28, przeznaczony do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 6.09.2013 r. r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości, stanowiącej...

2013-08-09, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 09.08.2013 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykazy z opisem niżej wymienionych...

2013-07-22, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu "Węgorzewo – Południe"

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węgorzewo – Południe" w zakresie dotyczącym ustaleń dla działek o numerach ewidencyjnych 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6 obręb 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003...

2013-07-12, Ogłoszenie o wywieszony wykazie z opisem działki gruntu poł. w Węgorzewie przy Placu Wolności przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 12 lipca 2013 r., na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz z opisem działki gruntu...

2013-05-31, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości zabudowanej budynkiem mini przystani żeglarskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31.05.2013 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości zabudowanej...