Ogłoszenia Burmistrza (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2014-12-16, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo - Południe

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Południe” Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 54 ust.2 i 3...

2014-11-28, Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OGŁOSZENIE Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 28 listopada 2014 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy...

2014-08-25, Ogłoszenie o wywieszony wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Węgorzewo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014, poz. 518), informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 29.08.2014., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem niżej wymienionych nieruchomości stanowiących...

2014-08-11, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przystań-Stawki

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przystań-Stawki, gmina Węgorzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647...

2014-06-02, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do zbycia

Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 30 maja 2014 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem niżej wymienionych...

Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Węgorzewo projektu dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”

2014-04-04, Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność gminy Węgorzewo

OGŁOSZENIE Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 4 kwietnia 2014 r., na okres 21 dni zostają wywieszone...

2014-03-10, Wynajem Placu Wolności pod działalność rekreacyjną

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie wynajmie miejsce na placu Wolności w Węgorzewie na okres letni pod działalność rekreacyjną skierowaną do dzieci. Do składania ofert zapraszamy firmy oferujące gokarty i inne tego typu urządzenia. W ofercie należy podać cenę najmu 1 mkw. za dzień. Ofertę należy złożyć mailem: wck@wegorzewo.pl...

2014-03-04, Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo I. Nazwa i adres zamawiającego: GMINA WĘGORZEWO, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo NIP: 84511862819, REGON: 790671308, Telefon centrala: 87 427 54 00, Fax: 87 427 54 01 II. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu...

Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI GMINY WĘGORZEWO Zgodnie z Uchwałą XVII/117/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Węgorzewo Burmistrz Węgorzewa ogłasza konsultacje społeczne dokumentu ,,Wielkie Jeziora Mazurskie...