Ogłoszenia Burmistrza (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2015-12-31, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości położonej wieś Kolonia Rybacka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31.12.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości...

2015-11-13, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetarg

OGŁOSZENIE Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13.11.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości...

2015-11-13, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) informuje, ze na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13 listopada 2015 r. na okres 21 dni, zostaje wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących...

2015-10-30, Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) Burmistrz Węgorzewa, wykonując zadania organizatora...

2015-10-23, Ogłoszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zmianami) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r....

2015-10-12, Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Jezioro Święcajty” dla terenu o powierzchni około 6,5 ha

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Jezioro Święcajty” dla terenu o powierzchni około 6,5 ha obręb geodezyjny 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.:...

2015-10-02, Informacja o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 02.10.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości...

2015-08-14, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Guja

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Guja, Gmina Węgorzewo, dla terenu powierzchni około 0,7 ha. Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.), oraz...

2015-08-14, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Trygort

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Trygort, Gmina Węgorzewo, dla terenu o powierzchni około 2,5 ha. Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.),...

2015-08-01, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem niezabudowanej działki gruntu poł. w Węgorzewie przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31.07.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanej działki...