Ogłoszenia Burmistrza (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2016-11-03 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SZTYNORT Duży dla terenu o powierzchni około 380 ha, obręb geodezyjny Sztynort Duży, gmina Węgorzewo

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SZTYNORT Duży dla terenu o powierzchni około 380 ha, obręb geodezyjny Węgielsztyn, gmina Węgorzewo Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam...

2016-09-09 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo – Jezioro Święcajty

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Węgorzewo – Jezioro Święcajty” dla terenu o powierzchni około 14 ha obręb geodezyjny 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo oraz Kal, gmina Węgorzewo Na podsta

2016-09-09 Ogloszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGIELSZTYN - PLAŻA

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGIELSZTYN - PLAŻA dla terenu o powierzchni około 2 ha, obręb geodezyjny Węgielsztyn, gmina Węgorzewo Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen

2016-07-29 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 29.07.2016 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem stanowiących...

2016-07-22 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 22.07.2016 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem stanowiących...

2016-06-14 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 17.06.2016r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanej działki...

2016-05-25 Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 27.05.2016r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem

2016-05-10 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13.05.2016r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem stanowiących...

2016-05-09 Zaproszenie na konsultacje sołeczne "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Węgorzewa na lata 2014 - 2020"

Z A P R O S Z E N I E N A K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Władze Miasta i Gminy Węgorzewo zapraszają na konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Węgorzewa na lata 2014 - 2020” Jest to dokument, który

2016-02-26, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 26.02.2016 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem stanowiących...