Ogłoszenia Burmistrza (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2015-12-15 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomosci do zbycia, stanowiących własność gminy Węgorzewo

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 15.12.2017 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem następujących...

2017-12-08 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo - Śródmieście” dla terenu o powierzchni około 2,63 ha obręb geodezyjny 01 Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XL/312/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo...

2017-12-05 Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego w postaci elementów konstrukcyjnych zdemontowanego obiektu mostowego

Gmina Węgorzewa zaprasza do składania ofert na zakup złomu stalowego w postaci elementów konstrukcyjnych zdemontowanego obiektu mostowego. Sprzedający: Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo NIP: 845-186-28-19 Telefon: /87/ 427-54-00, Fax.: /874/ 427-54-01, Przedmiot zapytania: sprzedaż złomu stalowego w postaci elementów...

2017-12-01 Ogloszenie o wywieszonym wykazie niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie geod. 02 miasta Węgorzewa, przeznaczonej do zbycia na własność w drodze zamiany z osobą fizyczną

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 01.12.2017 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem stanowiącej...

2017-11-23 Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Kamionek Wielki na dwa odrębne sołectwa: Kamionek wielki oraz Sztynort Mały oraz nadania statutów nowopowstałym Sołectwom

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), gmina może dokonywać podziału jednostek pomocniczych, w tym sołectw. Podział jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady podziału jednostki pomocniczej określa Statut Gminy. Biorąc...

2017-10-13 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13.10.2017 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem stanowiącej...

2017-09-01 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 01.09.2017 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem następujących...

2017-07-21 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 21.07.2017 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem następujących...

2017-07-10 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trygort dla terenu o powierzchni około 7,5 ha

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XXIII/194/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trygort dla...

2017-05-29 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości

wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł lub udzielono pomocy publicznej w 2016 r.