Ogłoszenia Burmistrza (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2019-12-20 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Biedaszki gm. Węgorzewie przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 20.12.2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości stanowiącej...

2019-12-16 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o obwieszczeniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego informującego o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie

Na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego podaje się do publicznej wiadomości informację o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których...

2019-12-13 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzenia wodnego - Kanału Węgorzewskiego Treść informacji w załączeniu

2019-12-09 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o zbyciu składników majątkowych gminy Węgorzewo w postaci autobusu marki Autosan

Burmistrz Węgorzewa informuje, że w dniu 23.12.2019 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 19 Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo) - odbędzie się aukcja, której przedmiotem będzie zbycie autobusu marki Autosan model A0909L.01 12.5t, stanowiącego własność Gminy Węgorzewo. Dane techniczne pojazdu: marka: Autosan model:...

2019-12-04 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o zbyciu składników majątkowych gminy Węgorzewo w postaci dwóch motorowerów

Burmistrz Węgorzewa informuje, że w dniu 19.12.2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo) - odbędzie się aukcja, której przedmiotem będzie zbycie dwóch motorowerów marki Kymco Agility 50, stanowiących własność Gminy Węgorzewo Dane techniczne pojazdu 1: marka:...

2019-11-28 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o obwieszczeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Treść obwieszczenia w załączeniu

2019-11-27 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o obwieszczeniu Wojewody Warmińsko–Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 63 polegającej na budowie zatok autobusowych oraz chodników, z podziałem na etapy

Na wniosek Wojewody Warmińsko–Mazurskiego podaje się do publicznej wiadomości informację dot. obwieszczenia Wojewody Warmińsko–Mazurskiego, dotyczącego wydania decyzji Nr 17/19 z 22 listopada 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 63 polegającej na budowie zatok autobusowych...

2019-11-27 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o obwieszczeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Treść ogłoszenia w załączeniu

2019-09-13 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13.09.2019 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem stanowiących...