Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-04-27 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem terenu przeznaczonego do oddania w dzierżawęw drodze bezprzetargowej

Burmistrz Węgorzewa zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 27.04.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem terenu o powierzchni 300...

2018-04-18 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z udzielonych ulg w 2107 roku

Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł lub udzielono pomocy publicznej w 2017 r.

2018-04-16 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem niezabudowanej działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 20.04.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanej...

2018-04-13 Ogłoszenie o wywieszinym wykazie z opisem niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13.04.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanej...

2018-04-12 Uwaga Rolnicy, nowe zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich

W dniu 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 651), która zmienia między innymi zasady zgłaszania oraz szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Od dnia 1 kwietnia br. Wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości...

2018-03-05 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 09.03.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem następujących...

2018-02-23 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży na własność w drodze przetargu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 23.02.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanych...

2018-02-16 Zawiadomienie o podaniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Węgorzewo w 2018 roku

Na podstawi art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Węgorzewo w 2018 roku. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego...

2018-01-29 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 02.02.208 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem następujących...

2015-12-15 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomosci do zbycia, stanowiących własność gminy Węgorzewo

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 15.12.2017 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem następujących...