Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2020-07-10 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Położenie: obręb 0002...

2020-06-19 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat. Położenie: obręb 0002 Węgorzewo...

2020-06-12 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do wydzierżawienia części działki w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do wydzierżawienia części działki w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat. Położenie:...

2020-06-12 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat. Położenie: obręb Kal, gmina...

2020-06-08 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o wywieszeniu Obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia odszkodowań

Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Klimki, gmina Węgorzewo jako działka nr 5/92 o powierzchni 0,0005 ha (KW Nr OL2G/00009866/3), przejętą z mocy prawa przez Skarb Państwa, pod rozbudowę drogi krajowej nr 63 polegającej na budowie zatok autobusowych oraz chodników. (Treść...

2020-06-05 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości, przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Węgorzewa Nr 46/2012 z dnia 05.03.2012 r. oraz Nr 84/2020 z dnia 26.05.2020 r. Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości, przeznaczonych...

2020-06-01 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z udzielonych ulg w 2019 roku

Burmistrz Węgorzewa działając w oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM...

2020-05-25 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o podaniu do publicznej wiadomości wykazu z opisem nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Węgorzewa Nr 72/2020 z dnia 08.05.2020 r. oraz Nr 73/2020 z dnia 08.05.2020 r. Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości, przeznaczonej...

2020-04-30 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o podaniu do publicznej wiadomości obwieszczenia w sprawie postępowań administracyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenia w sprawie postępowań administracyjnych w styuacji zagrożenia epidemicznego. (Treść informacji w załączeniu)

2020-04-10 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do wydzierżawienia części działki w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do wydzierżawienia części działki w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat. Położenie:...