Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2011-03-11, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 11.03.2011 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem nieruchomości, przeznaczonych...

2011-02-18, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działki gruntu w Węgorzewie przy ul. Wodociągowej przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 18 lutego 2011 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem niezabudowanej...

2011-02-18, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości we wsi Ogonki przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 18.02.2011 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem nieruchomości poł. we wsi Ogonki,...

2011-02-11, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości położonej w Węgorzewie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 11 lutego 2011 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem nieruchomości...

2011-02-04, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży na własność w drodze przetargu.

Burmistrz Węgorzewa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 651 poz. 102 z 2010 r. ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 4 lutego 2011 r., został wywieszony wykaz z opisem działek gruntu ozn. nr geod. 520/9...

2011-01-28, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działki gruntu przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 28.01.2011 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem działki...

2011-01-14, Ogłoszenie o wykazie działek gruntu przeznaczonej do sprzedaży na własność bez przetargu, z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej

Burmistrz Węgorzewa zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 14 stycznia 2011 r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz z opisem nieruchomości...