Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2020-04-10 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do wydzierżawienia części działki w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do wydzierżawienia części działki w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat. Położenie:...

2020-04-10 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na dzień 24.04.2020 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.65 ze zm.) BURMISTRZ WĘGORZEWA informuje, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 451/21 o pow. 0,3074ha, położonej...

2020-03-30 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ogłoszonego na dzień 3 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa o d w o ł u j e ogłoszony na dzień 03 kwietnia 2020 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie przy ul. Portowej, stanowiącej działkę gruntu...

2020-03-30 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ogłoszeonego na dzień 7 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa o d w o ł u j e ogłoszony na dzień 07 kwietnia 2020 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie przy ul. Zacisze, stanowiącej niezabudowaną...

2020-03-20 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat na rzecz Stowarzyszenia Strzeleckiego...

2020-03-20 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego składającej się z dwóch...

2020-03-13 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat. Położenie: Węgorzewo,...

2020-03-13 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Węgorzewie przy ul. Armii Krajowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13.03.2020r. do dnia 02.04.2020r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz nieruchomości...

2020-02-25 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o Obwieszczeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

Na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaje się do publicznej wiadomości informację w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzenia wodnego - Kanału Węgorzewskiego Treść informacji w załączeniu

2020-02-14 Zawiadomienie o podaniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Węgorzewo w 2020 roku

Na podstawi art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Węgorzewo w 2020 roku. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego...