Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2020-02-07 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o obwieszczeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

Na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaje się do publicznej wiadomości informację w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzenia wodnego - Kanału Węgorzewskiego Treść informacji w załączeniu

2020-01-31 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości gruntowej przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie ul. Pionierów 2

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31.01.2020 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości gruntowej...

2020-01-24 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Targowej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XI/78/95 z dnia 1 grudnia 1995 r. Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczenie...

2020-01-24 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul 11 Listopada

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XI/78/95 z dnia 1 grudnia 1995 r. Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczenie...

2020-01-24 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia na rzecz Zakładu Usług Komunalnych

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 24.01.2020 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości gruntowej...

2020-01-24 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości położonego przy ul. Gen J. Bema12

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 24.01.2020 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej...

2020-01-17 Ogłoszenie o wykazie z opisem nieruchomości, przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa Nr 212/2019 z dnia 10.12.2019 r. Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości, przeznaczonych do zbycia. Oznaczenie nieruchomości...

2020-01-17 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 j. t. ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie. Położenie: Węgorzewo...

2020-01-17 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 j. t. ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Położenie: Węgorzewo, ul. Zesłańców Sybiru, obręb Węgorzewo...

2020-02-10 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości o powierzchni 706 m2, położonej w Węgorzewie przy ul. Portowej, przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 10.01.2020 r., na okres 21 dni, zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości...